cat
spa
eng
cat
spa
eng

Termes i Condicions

Celebrat entre la pàgina web www.parapark.es (en endavant el Lloc) operada per Quimstore SL (ParaPark) (08028 Barcelona, C/ Galileu 252 baixos 2 - Proveïdor a partir d'ara) i els destinataris registrats dels serveis prestats en el lloc web (en endavant denominat com Usuari).

1. REGISTRE

(1) Visitar el Portal i veure les possibles dates de reserva no requereix d'inscripció prèvia. Els serveis a través del portal (dates de reserva, sol • licituds de vals) només estan disponibles després d'un registre exitós. Procés d'inscripció:

(2) Durant el registre, l'usuari introdueix les dades:

El consum regulat contractualment del Lloc i els Termes d'Ús i Condicions serà admès durant el procés de registre.

(3) El proveïdor no és responsable dels problemes derivats de la informació incorrecta subministrada durant el procés de registre.

(4) Les dades proporcionades durant el registre són administrats pel proveïdor per identificar l'usuari i per preparar la factura. En cas que l'Usuari es registri per al servei de Newsletter també, com es descriu en el punt 2, a més dels serveis anteriors, les dades especificades per l'Usuari també es poden utilitzar per a l'enviament dels serveis relacionats amb la informació disponible en el butlletí del Portal.

2 BUTLLETÍ

(1) Durant o després del procés de registre, el Proveïdor ofereix l'oportunitat de inscriure en els serveis del butlletí i s'assegura d'informar l'usuari sobre notícies, promocions i noves informacions sobre el tema.

(2) L'ús del servei de newsletter o proporcionar les dades relacionades és sempre opcional.

(3) El Proveïdor manté els registres de dades basades en les dades proporcionades per l'Usuari. Les dades registrades en aquesta base de dades només es poden donar a una tercera part pertinent amb el consentiment previ de l'usuari.

(4) D'acord amb la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, relativa al tractament de dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques (Directiva sobre la privacitat i les comunicacions electròniques), les dades personals facilitades per l'Usuari seran utilitzades exclusivament per a fins estrictament relacionats amb el Lloc.

(5) L'Usuari pot donar-se de baixa del servei de Newsletter gratuïtament i sense limitacions ni raons en qualsevol moment. En aquest cas, el Proveïdor pot esborrar immediatament els registres de les dades de l'Usuari. L'Usuari podrà revocar la subscripció fent clic a l'enllaç per donar-se de baixa al butlletí.

3 FER LA RESERVA

(1) Una reserva només pot iniciar-se en les dates disponibles indicades pel color verd i les daurades (marcades com d '"últim minut") al calendari.

(2) Per reservar cal iniciar sessió amb l'adreça de correu electrònic i la contrasenya proporcionades durant el procés de registre.

(3) Per a una reserva amb èxit el Proveïdor envia un correu electrònic a l'Usuari a l'adreça de correu electrònic prèviament especificada durant el procés de registre. Aquest correu electrònic inclou:

(4) La quota per a cada joc i per a qualsevol data és 47 euros (quaranta-set). El Proveïdor emet una sol • licitud de pagament (rebut) amb la informació de facturació proporcionada durant el procés de reserva i la hi envia adjunta a l'Usuari per correu electrònic junt amb una nota en què es confirma l'èxit de la reserva. Si el pagament de l'import del joc es porta a terme dins el termini establert en la sol • licitud de pagament, el Proveïdor crea una factura electrònica (e-factura). Aquesta e-factura i la carta de confirmació s'envien al correu electrònic de l'Usuari proporcionat durant el registre.

(5) La reserva es fa efectiva si el cost del servei ha estat abonat al compte del Proveïdor.

(6) Si l'import no es diposita en el compte del Proveïdor fins als set (7) dies abans de la data de la reserva, l'usuari rebrà un recordatori automàtic per correu electrònic avisant que en cas que no es rebi el pagament fins a la mitjanit del dia anterior a la data de reserva, el sistema cancel • larà automàticament la reserva.

(7) En cas de reserva 'últim minut', la tarifa s'ha de pagar en efectiu a l'establiment.

4 POLÍTICA DE CANCEL • LACIONS

(1) L'usuari té la possibilitat d'eliminar la reserva registrada però encara no pagada al calendari de reserves de la web (a l'apartat "Les meves Reserves").

(2) Una reserva registrada i pagada pot ser cancel • lada per l'Usuari a través de correu electrònic.

(3) Si l'Usuari cancel • la una reserva que ja s'ha pagat almenys 72 hores abans de la data reservada, el Proveïdor haurà de reemborsar l'import total de la quota pagada.

(4) Si l'Usuari cancel • la la reserva que ja s'ha pagat entre 72 i 36 hores abans de la data reservada, el reemborsament de la quota no pot ser reclamat, però, el Proveïdor permet una reserva per a una altra data.

(5) Si l'Usuari cancel • la la reserva que ja ha estat pagada menys de 36 hores abans de la data de la reserva, no podrà reclamar ni el reemborsament de la quota ni la possibilitat d'un canvi de data.

5 ELIMINACIÓ D'UNA RESERVA

(1) D'acord amb el paràgraf 3. (6) dels "Termes i Condicions", si la quota no és abonada fins a 36 hores abans de la data de reserva, la reserva es cancel • larà automàticament.

(2) Si el Proveïdor no pot proporcionar les dates reservades per raons tècniques o d'altre tipus, la reserva es cancel • larà, però en aquest cas - segons el desig de l'usuari, el Proveïdor li donarà una nova data o reemborsarà la quantitat pagada.

6 VAL DE REGAL

(1) Per sol • licitar un val de regal per a una sessió es requereix l'adreça de correu electrònic i contrasenya prèviament proporcionats durant el registre. El val es pot descarregar fent clic a l'enllaç del correu electrònic rebut per l'Usuari junt amb la confirmació del pagament d'aquest val.

(2) El val pot ser utilitzat per fer efectiva una reserva a qualsevol pista de Barcelona, dins dels 2 mesos següents de la seva compra. La data de caducitat s'indica al cupó. Cada val pot ser utilitzat una sola vegada durant el seu període de validesa.

(3) No és possible allargar la validesa d'un val caducat.

7 CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

(1) Tothom participa en el joc sota el seu propi risc.

(2) L'edat mínima per participar és de 14 anys. Entre les edats de 14 a 16, els usuaris poden participar si van acompanyats d'una persona adulta.

(3) El nombre de participants és de 2 a 5. Per tant el nombre màxim de persones per sessió és 5, que no pot ser alterat.

(4) Està prohibit participar en el joc sota els efectes de l'alcohol o d'altres substàncies que alteren la ment.

(5) No serà possible iniciar el joc si hi ha un retard de 15 minuts respecte a l'hora reservada. En aquest cas, la tarifa no és reemborsable.

(6) La durada del joc és d'una hora. No és possible allargar aquest temps.

BUSCA`NS!!!

Adreça: 08014 Barcelona, C/ Rei Martí 33.
correu electrònic: barcelona@parapark.es
parapark, escape room